ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. พังงา 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา สพป. ตรัง เขต 1 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) สพป. กระบี่ 87.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควน สพป. สตูล 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนเรวดีพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 83.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 83.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 83.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 82.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 82.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 80.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 79.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน