ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. พังงา 93.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สพป. ภูเก็ต 91.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกาฮง สพป. ปัตตานี เขต 1 90.23 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 90.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 90.03 ทอง 8  
9 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 89.73 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.43 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 88.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 88.03 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ สพป. พัทลุง เขต 2 86.47 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85.57 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.93 ทอง 16  
17 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 84.57 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.07 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.97 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 83.83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านรานอ สพป. ยะลา เขต 2 83.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1 82.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนนิด้าศึกษา สพป. สงขลา เขต 1 82.23 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 81.83 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 81.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคีรีวง สพป. สตูล 81.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 81.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 80.83 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน