ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 94.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายแดง สพป. ระนอง 93.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 92.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 91.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 91.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. พัทลุง เขต 1 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 88.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 87.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 84.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.83 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 83.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสำนักขาม สพป. สงขลา เขต 3 82.83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 81.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 81.50 ทอง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน