ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. ตรัง เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากพล สพป. พัทลุง เขต 2 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 50 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 46 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน สพป. สงขลา เขต 1 46 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 44 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 38 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 36 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 32 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านแคนา สพป. นราธิวาส เขต 1 30 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 26 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 22 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 22 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 4 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน