ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฉวาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ สพป. พังงา 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป. สตูล 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านละเวง สพป. ปัตตานี เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป. พัทลุง เขต 2 64 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 64 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 46 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ สพป. ปัตตานี เขต 1 42 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 40 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน