ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ สพป. พังงา 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนฉวาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 74 เงิน 6  
9 โรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป. พัทลุง เขต 2 74 เงิน 6  
10 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดตะแพน สพป. พัทลุง เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. สงขลา เขต 2 64 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 64 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านละเวง สพป. ปัตตานี เขต 3 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 56 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านกรือซอ สพป. นราธิวาส เขต 2 52 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 50 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 46 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 44 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนในเมือง สพป. สงขลา เขต 1 42 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 38 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 38 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 32 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 28 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน