ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดนารายณิการาม สพป. พังงา 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 54 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 52 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 52 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านวังตง สพป. สตูล 51 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน