ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 81 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน