ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสัก สพป. พัทลุง เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดประเดิม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป. ปัตตานี เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 57 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 55 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสหศึกษา สพป. ชุมพร เขต 1 53 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 52 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 51 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 48 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป. ปัตตานี เขต 2 47 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 45 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 40 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 39 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 36 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน