ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองแงะ สพป. สงขลา เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านละมุ สพป. ชุมพร เขต 1 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนชาตรีวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 83.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 81 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน