ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 66 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 51 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 48 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 36 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 35 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 32 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 30 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต 27 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 26 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน