ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ สพป. ภูเก็ต 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 49 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพป. ปัตตานี เขต 3 40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 36 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 36 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 35 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนจิปิภพพิทยา สพป. ปัตตานี เขต 2 32 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 30 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดอภยาราม สพป. พัทลุง เขต 1 29 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 27 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 21 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวงศ์วิทย์ สพป. สงขลา เขต 3 20 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 13 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดตันติการามฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 11 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 10 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 8 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน