ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สพป. สตูล 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา สพป. สงขลา เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 52 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนดรุณศึกษา ๒ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 50 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 48 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ สพป. ปัตตานี เขต 3 48 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 45 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 43 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป. กระบี่ 43 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา สพป. ระนอง 42 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 41 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดอภยาราม สพป. พัทลุง เขต 1 38 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 31 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านลากอ สพป. ยะลา เขต 2 12 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน