ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป. ชุมพร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทรายขาว สพป. สงขลา เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. กระบี่ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดคูหาใน สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สพป. ตรัง เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนธีรวิทยา สพป. ยะลา เขต 3 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางหว้า สพป. พังงา 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง สพป. ยะลา เขต 2 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดลำภู สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านสายะ สพป. นราธิวาส เขต 2 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านควนล่อน สพป. สตูล 68 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน