ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน