ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางกัน สพป. พังงา 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไทรพอน สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดดอนศาลา สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สงขลา เขต 1 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 70 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน