ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. สงขลา เขต 3 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางด้ง สพป. พังงา 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนผังปาล์ม 1 สพป. สตูล 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สพป. ตรัง เขต 1 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดศรีไชย สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 82.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน