ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามแยก สพป. ตรัง เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาเนะ สพป. สตูล 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเลียบ สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 78.67 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านไสขรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. พัทลุง เขต 1 76.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 76.67 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดปะโอ สพป. สงขลา เขต 1 76.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 67.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 65.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน