ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 71 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 71 เงิน 15  
19 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71 เงิน 15  
20 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 70 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 61 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน