ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) สพป. สงขลา เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลานควาย สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน สพป. ปัตตานี เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดปากแตระ สพป. สงขลา เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดไทรพอน สพป. พัทลุง เขต 2 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตรัง เขต 1 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 66 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน