ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดชนาธิการาม สพป. พังงา 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านละมุ สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านคลองโร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน