ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 86.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 82.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 81.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สพป. ตรัง เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 80.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 80.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สพป. สตูล 79.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สพป. ภูเก็ต 78.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.60 เงิน 15  
17 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 78.60 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สพป. พังงา 78.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 76.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 75.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สพป. นราธิวาส เขต 2 75.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 74.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 72.80 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน