ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป. พัทลุง เขต 1 80.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 79.41 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.30 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางยาง สพป. ตรัง เขต 1 76.15 เงิน 6  
7 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 74.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 73.15 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านด่านโลด สพป. พัทลุง เขต 2 71.03 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 70.91 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 70.11 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สพป. ชุมพร เขต 1 69.97 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68.38 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านบางริ้น สพป. ระนอง 67.95 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว สพป. ยะลา เขต 2 65.58 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 65.15 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 65.15 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป. ภูเก็ต 65.14 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านปากละงู สพป. สตูล 64.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 63.98 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 62.30 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ สพป. ปัตตานี เขต 1 62.02 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60.82 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 59.41 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล สพป. ปัตตานี เขต 3 57.53 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53.98 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 3 53.02 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 50.72 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 46.25 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 40.22 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน