ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป. พัทลุง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหวัง สพป. พัทลุง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล สพป. สตูล 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดคลองฉนวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบายอ สพป. ยะลา เขต 2 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดนิคมประทีป สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแหร สพป. ยะลา เขต 3 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านในวัง สพป. พังงา 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดบางเขียด สพป. สงขลา เขต 1 73 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน