รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ยะลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงริณดาริส  ดอเลาะ
 
1. นางสือนะ  อับดุลเส๊าะ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพงกูแว 1. เด็กหญิงวาณีตา  อาแด
2. เด็กหญิงวารี  ดือราแม
3. เด็กหญิงฮาณีฟา  ปาแนจะกะ
 
1. นางสุพัจนีย์  โฆษิตโภคินัน
2. นางสาวอรวรรณ  ทองวิเศษ
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 1. เด็กหญิงอาอีดาห์  ดาหะยอ
 
1. นางนาดียา  ยามา
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายอาหามัดมูบาร็อก  เจะหมั่น
2. เด็กชายอิรฟาร  ปายอ
3. เด็กชายฮานาฟี  สะมะแอ
 
1. นายอดิลัน  มะสะแต
2. นายอับดุลฮาเล็ง  แนแซ
 
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายมุสลิม  สือมุ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดชามีร์  ยูโซะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดนาสรู  สือแมเด็ง
 
1. นายอดิลัน  มะสะแต
2. นายมุฮัมมัดฮุซัยนี  บือราเฮง