รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปัตตานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงซาวารียะห์  ยาโกะ
2. เด็กหญิงนูรียะห์  สุหลงเส็น
 
1. นางสาวฟาดีละฮ์  แวมามุ
2. นางสาววรุณี  วาเลง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 1. เด็กหญิงมารีแย  ยาเต็ง
2. เด็กชายมาเละ  โตะตาหยง
 
1. นางนาซีเราะห์  สารีกามา
2. นางสาวจิรานุช  มุกาวี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   อาเกะ
2. เด็กหญิงอามาลีนา   คาเว
3. เด็กหญิงโซเฟียนี   กูนา
 
1. นางสาวปาตีเมาะ   แลแร
2. นางอามีเน๊าะ   สาเม๊าะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายตูแวนุรอาคีมี   นิเน
2. เด็กหญิงต่วนสุไวดา   แวมะ
3. เด็กหญิงนุรฟาตีน   ปาลอฆง
4. เด็กหญิงนุรฟิรดาว   กะลูแป
5. เด็กชายอูลวาฮ์   มาฮะ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  รามศรี
2. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์เพชร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงซูไฮลา  เวาะซอ
2. เด็กหญิงฟาดีละห์  ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงฟาอีซะห์  อาบู
4. เด็กชายมูฮำหมัดซอฟียุดดีน  อีแตเบ็ง
5. เด็กชายมูฮำหมัดนัสรีย์  บือโต
 
1. นางสาวมูรณีย์  ดาตูมะดา
2. นายซอฟี  กาเซะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายลุตฟี  ตาเยะ
2. เด็กชายอาลียาส  การีดอง
 
1. นายอิสมาแอล  อุมา
2. นางสาวฟาดีละฮ์  แวมามุ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงนูรู  จาเละ
3. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  ปูลา
4. เด็กหญิงมาสรีนา  จรุรัตน์
5. เด็กหญิงเจ๊ะซากีย๊ะ  เจะมะ
6. เด็กหญิงโซวียะห์  สาแม
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศิริ
3. นางเตาะฮาเราะ  อาแว
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนุชรัยฮาน  ปูเต๊ะ
2. เด็กหญิงอามานี  กะจิ
3. เด็กชายอิบรอฮิม  ดอเล๊าะ
 
1. นางชนิดา  รักษฺจันทร์
2. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศืรื
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 1. เด็กหญิงชิฟาอ์  มันยูนุ
 
1. นางสาวนูรไอนี  ดาหะตอ
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงชลิดา  ดือเระ
2. เด็กหญิงนิอายู  ยูนุ๊
3. เด็กหญิงนิอาอีเสาะ  นิหลง
4. เด็กหญิงนุรฮารีฟา  เปาะสา
5. เด็กหญิงนุรไอนี  สาเฮาะ
6. เด็กหญิงฟาซียะห์  หะยีมะแซ
7. เด็กหญิงฮาบีบะ  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสุรีรัตน์  วิเชียรโชติ
2. นางโนรีดา  เจะมะ
3. นางนุชยานี  มามุ
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายซุลกิฟลี  มะเซ็ง
2. เด็กชายนิสลัน  นิหลง
 
1. นางสาวฐาปะณีย์  แว่นแก้ว
2. นางอัญญารัตน์  จองเดิม