รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นราธิวาส เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กหญิงอาซีลา  หาเก็ง
 
1. นางวันการีม๊ะ  นิแห
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ
 
1. นางฮานิสอาซีรา  มะตาเฮ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายอับดุลรอฮีม  สาและ
2. เด็กชายอานาฟี  บาฮา
 
1. นายซามีลี  เบญอิสมาอีล
2. นายเกษม  แวสุหลง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กชายอับดุลราฟาร์  บินมามะ
2. เด็กชายอาติฟ  ยาคอ
3. เด็กชายอานัส  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นายดุลปาต๊ะ  ดอเล๊าะ
2. นางฮานิซ๊ะ  เปาะอาแซ
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 1. เด็กชายซามานี  ดาโอ๊ะ
2. เด็กชายอับดุลรอฮีม  อายีอาแว
3. เด็กหญิงฮาซามี  ปูลายามา
 
1. นางสาวฮารมูนี  อิบนูอับดุลมาญีด
2. นางรอไอด๊ะ  หะยีมะลี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 1. เด็กหญิงนุรฮากีหม๊ะ  เเบเสาะ
2. เด็กชายสุไลมาน  อูเซ็ง
3. เด็กหญิงอุซมี  สุหลง
 
1. นายมูฮัมหมัดซอบรี  มามะ
2. นางสาวโซไรยา  วาจิ
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรู  เจ๊ะแม
 
1. นางสาวสีตีแอเสาะ  เล๊าะยีตา
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  สีรอมา
2. เด็กชายอัฟฝันดี  ยะกี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ปัญจระ
2. นางนารีฮา  โต๊ะดง