รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นราธิวาส เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 99.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 1. เด็กชายอาหะมะฟิรดาว  สาและ
2. เด็กชายโซเฟียน  เซ็งสะ
 
1. นายมะรูดี  สาลี
2. นายมะดาโอะ  สนิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนพลู 1. เด็กหญิงซาฟีนี  กือจิ
2. เด็กหญิงอามีดะห์   สะตะยอ
 
1. นางสาวนารีมาลย์  จือยือแร
2. นางรอวีดา   ดารีสอ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 1. เด็กหญิงนาซีรา  มามะ
 
1. นางสาวอัสนะ  บินสุหลง
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  ลือบาน๊ะ
2. เด็กหญิงอามาลีนา  สะมะแอ
 
1. นางสาวกมลธพัชร  พงค์เชียงใหม่
2. นางสาวจีราวรรณ  จีนพ่วง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1. เด็กชายมุสตอปา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  อุเซ็ง
3. เด็กชายสุบรี  ยูโซ๊ะ
 
1. นายแวหะมะ  มามะ
2. นายมิฟฎอล  สาเมาะ
 
6 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 1. เด็กหญิงนิศริน  อีซอ
 
1. นางสาวศรีลดา  ยัมมี
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 1. เด็กชายซุกรอน  ยามา
2. เด็กชายฟาดิล  วามะ
3. เด็กชายอิรฟาน  ยุนุ
 
1. นางสะดียะห์   เต๊ะมาลอ
2. นางสาวนูรีย๊ะ  กอตอ