ประกาศ กำหนดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน
1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมผู้เรียน
4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 09:21 น.