ประกาศ กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของ ม.วลัยลักษณ์ 
1. ห้อง ET 1  2  3  4  ระบบปฏิบัติการ All in one  windows 10 Pro  64 Bit 
    Ram Memory 4 GB  core I3  HD 1 TB  Office 2016

2. ห้อง COM 1  
ระบบปฏิบัติการ PC  windows 10 Pro  SSD 256 
    Ram Memory 8 GB  core I5  HD 1 TB  Office 2016
 
วันอาทิตย์ ที่ 08 ธันวาคม 2562 เวลา 09:08 น.