9.แผนที่/ แผนผังสนามแข่งขัน

แผนที่/แผนผังสนามแข่งขัน ระดับ สพป.
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562


แผนที่/แผนผังสนามแข่งขันระดับ สพป.          แผนที่

 1. แผนผังโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ      แผนที่

 2. แผนผังโรงเรียนบ้านชะอวด      แผนที่

 3.แผนผังโรงเรียนประทุมทายการาม      แผนที่

 4. แผนผังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      แผนที่

 5. แผนผังโรงเรียนปทุมานุกูล      แผนที่

 6. แผนผังศาลาประชาคม อำเภอท่าศาลา      แผนที่

 7. แผนผังโรงเรียนวัดชลธาราม      แผนที่

 
8. แผนผังโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช      แผนที่

 9. แผนผังโรงเรียนบ้านทวดทอง      แผนที่

 10. แผนผังโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร       แผนที่

 11. แผนผังเวทีกลางสนามหน้าเมือง       แผนที่

 12. แผนผังโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา       แผนที่

 13. แผนผังโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)       แผนที่

 14. แผนผังโรงเรียนอนุบาลครศรีธรรมราชฯ       แผนที่

 15. แผนผังวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง       แผนที่

 16. แผนผังค่ายลุกเสือสำโรง      แผนที่

 17. แผนผังโรงเรียนท่าศาลา       แผนที่

 18. แผนผังโรงเรียนบ้านห้วยหาร       แผนที่

/