สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 99.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 สพป. สงขลา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 88.25 ทอง 4
5 นิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. พังงา 86 ทอง 5
6 บ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 85.25 ทอง 6
7 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 7
8 วัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.25 ทอง 8
9 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 9
10 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 84 ทอง 9
11 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 11
12 บ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.25 ทอง 12
13 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.25 ทอง 12
14 บ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 80.50 ทอง 14
15 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 77.50 เงิน 15
16 ทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.75 เงิน 16
17 บ้านลิพัง สพป. ตรัง เขต 1 76.50 เงิน 17
18 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 76.25 เงิน 18
19 บ้านบางเบน สพป. ระนอง 76.25 เงิน 18
20 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 76.25 เงิน 18
21 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 73.75 เงิน 21
22 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 71.75 เงิน 22
23 ทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 23
24 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 23
25 บ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 70 เงิน 23
26 บ้านปากบารา สพป. สตูล 70 เงิน 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 83.60 ทอง 4
5 บ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 83.20 ทอง 5
6 วัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 81.60 ทอง 7
8 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 77.60 เงิน 8
9 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.60 เงิน 9
10 บ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.80 เงิน 10
11 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.40 เงิน 11
12 วัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 74.80 เงิน 12
13 บ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 73.80 เงิน 13
14 ชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 72.80 เงิน 14
15 บ้านตันหยงเปาว์ สพป. ปัตตานี เขต 1 72.60 เงิน 15
16 วัดดอนใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72.40 เงิน 16
17 วัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 71.60 เงิน 17
18 บ้านกลาง สพป. พังงา 71.40 เงิน 18
19 บ้านนกงาง สพป. ระนอง 71.20 เงิน 19
20 ผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 70.60 เงิน 20
21 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 70.20 เงิน 21
22 วัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 70 เงิน 22
23 วัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69.40 ทองแดง 23
24 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 68.40 ทองแดง 24
25 วัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.60 ทองแดง 25
26 บ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 66.60 ทองแดง 26
27 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 64.40 ทองแดง 27

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 89.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.60 ทอง 4
5 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 81 ทอง 5
6 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.20 ทอง 6
7 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 79.60 เงิน 7
8 บ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 76.40 เงิน 8
9 บ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 9
10 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 74.40 เงิน 10
11 บ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 73.80 เงิน 11
12 บ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 72.80 เงิน 12
13 บ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 71.20 เงิน 13
14 บ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 69.60 ทองแดง 14
15 บ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 67.40 ทองแดง 15
16 บ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 66.80 ทองแดง 16
17 วัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 65.60 ทองแดง 17
18 บ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 65.20 ทองแดง 18
19 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62.80 ทองแดง 19
20 เขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62.40 ทองแดง 20
21 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 61.40 ทองแดง 21
22 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60.60 ทองแดง 22
23 บ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 59.40 เข้าร่วม 23
24 ท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 56.60 เข้าร่วม 24
25 บ้านบางม่วง สพป. พังงา 51 เข้าร่วม 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากบารา สพป. สตูล 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 83 ทอง 5
6 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 2 สพป. กระบี่ 79 เงิน 7
8 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 8
9 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 9
10 บ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 75 เงิน 9
11 วัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 9
12 บ้านทุ่งมะขาม สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 12
13 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 13
14 เกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 13
15 บ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 71 เงิน 15
16 บ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 71 เงิน 15
17 บ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 71 เงิน 15
18 บ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 71 เงิน 15
19 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71 เงิน 15
20 นาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70 เงิน 20
21 บ้านบางม่วง สพป. พังงา 70 เงิน 20
22 ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 70 เงิน 20
23 บ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 69 ทองแดง 23
24 บ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 24
25 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 25
26 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 26
27 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 62 ทองแดง 27
28 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 61 ทองแดง 28
29 วัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 60 ทองแดง 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุโบย สพป. สตูล 93.67 ทอง 4
5 บ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 92.67 ทอง 5
6 บ้านเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 92.67 ทอง 5
7 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 92 ทอง 7
8 วัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง 7
9 บ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 91.67 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 91.33 ทอง 10
11 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 91.33 ทอง 10
12 บ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 91 ทอง 12
13 วัดดีหลวง สพป. สงขลา เขต 1 91 ทอง 12
14 เทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 91 ทอง 12
15 บ้านกูวา สพป. นราธิวาส เขต 2 90.67 ทอง 15
16 บ้านนา สพป. ระนอง 90.67 ทอง 15
17 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 90.33 ทอง 17
18 บ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 90 ทอง 18
19 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 18
20 วัดชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 18
21 บ้านคลองช้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 89.67 ทอง 21
22 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 89.67 ทอง 21
23 นาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.33 ทอง 23
24 บ้านลำแก่น สพป. พังงา 89.33 ทอง 23
25 บ้านคลองคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.33 ทอง 25
26 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 87.33 ทอง 26
27 บ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 85.67 ทอง 27
28 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 85.33 ทอง 28
29 บ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 84.33 ทอง 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.60 ทอง 4
5 บ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 84.20 ทอง 5
6 สหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 6
7 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83.80 ทอง 7
8 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.80 ทอง 8
9 วัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 9
10 วัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 81.80 ทอง 10
11 บ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 81.60 ทอง 11
12 บ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 12
13 บ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 79.20 เงิน 13
14 บ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 77.80 เงิน 14
15 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 77.20 เงิน 15
16 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.60 เงิน 16
17 บ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.80 เงิน 17
18 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.60 เงิน 18
19 วัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 75.40 เงิน 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 86.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.20 ทอง 4
5 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 82.20 ทอง 5
6 ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 81.60 ทอง 6
7 วัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 81.20 ทอง 7
8 ไทยรัฐวิทยา 39 สพป. ตรัง เขต 1 81 ทอง 8
9 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.80 ทอง 9
10 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 80.60 ทอง 10
11 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 80.40 ทอง 11
12 วัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.20 ทอง 12
13 บ้านปากน้ำ สพป. ระนอง 80 ทอง 13
14 บ้านปาเต๊ะ สพป. สตูล 79.20 เงิน 14
15 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สพป. ภูเก็ต 78.60 เงิน 15
16 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.60 เงิน 15
17 ภักดีศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 1 78.60 เงิน 15
18 บ้านเขาเฒ่า สพป. พังงา 78.40 เงิน 18
19 วัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 76.60 เงิน 19
20 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.20 เงิน 20
21 บ้านคอลอตันหยง สพป. ปัตตานี เขต 1 75.80 เงิน 21
22 บ้านบาโงกือเต สพป. นราธิวาส เขต 2 75.60 เงิน 22
23 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 74.20 เงิน 23
24 บ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 72.80 เงิน 24

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดรักขิตวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 4
5 บ้านลิกี สพป. กระบี่ 89 ทอง 5
6 วัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 6
7 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 7
8 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 8
9 บ้านปะลุกา สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 9
10 บ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 84 ทอง 10
11 บ้านสิโป สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 11
12 บ้านด่านโลด สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 12
13 บ้านเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 13
14 บ้านประกอบ สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 14
15 บ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 78 เงิน 15
16 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 15
17 บ้านบางคลี สพป. พังงา 77 เงิน 17
18 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 17
19 บ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76 เงิน 19
20 บ้านห้วยน้ำดำ สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 20
21 บ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74 เงิน 21
22 บ้านนาพญา สพป. สตูล 67 ทองแดง 22
23 บ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 23
24 บ้านปูลัย สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 24
25 บ้านคลองท่าแตง สพป. สงขลา เขต 1 64 ทองแดง 25
26 บ้านตันหยงเปาว์ สพป. ปัตตานี เขต 1 64 ทองแดง 25
27 บ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 25
28 บ้านโต๊ะชูด สพป. ปัตตานี เขต 3 64 ทองแดง 25
29 วัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง 4
5 บ้านบางม่วง สพป. พังงา 91 ทอง 5
6 วัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.40 ทอง 6
7 วัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 88.40 ทอง 7
8 บ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 87.20 ทอง 8
9 บ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.20 ทอง 9
10 บ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.20 ทอง 10
11 บ้านควนใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.20 ทอง 11
12 นิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 83.20 ทอง 12
13 วัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.20 ทอง 13
14 เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา สพป. สงขลา เขต 2 81.20 ทอง 14
15 บ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 80.40 ทอง 15
16 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 78.80 เงิน 16
17 บ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 76.60 เงิน 17
18 บ้านท่าเนียน สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 18
19 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป. ตรัง เขต 1 75.20 เงิน 19
20 บ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 67.60 ทองแดง 20
21 วัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต 66.60 ทองแดง 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.20 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลิพอน สพป. ภูเก็ต 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.20 ทอง 4
5 อนุบาลพังงา สพป. พังงา 87 ทอง 5
6 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 85.80 ทอง 6
7 อนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 84.20 ทอง 7
8 วัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 8
9 วัดทางขึ้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 9
10 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.40 เงิน 10
11 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 76.80 เงิน 11
12 บ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 12
13 วัดปรางแก้ว สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 13
14 อนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 13
15 อนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 73.20 เงิน 15
16 บ้านตันหยงลุโละ สพป. ปัตตานี เขต 1 72.80 เงิน 16
17 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 72.40 เงิน 17
18 บ้านปากปรน สพป. ตรัง เขต 1 71.40 เงิน 18
19 ราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 68.80 ทองแดง 19
20 อนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 68.80 ทองแดง 19
21 บ้านกาลูบี สพป. สตูล 67.20 ทองแดง 21
22 บ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 66.20 ทองแดง 22
23 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 65 ทองแดง 23
24 บ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 64.20 ทองแดง 24
25 บ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63.40 ทองแดง 25
26 วัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 62.60 ทองแดง 26
27 บ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต 2 60.40 ทองแดง 27
28 บ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 60.40 ทองแดง 27
29 ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 60.40 ทองแดง 27

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 92.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 84.40 ทอง 5
6 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 6
7 วัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 82.40 ทอง 7
8 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.60 ทอง 8
9 บ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 81.60 ทอง 8
10 บ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.80 เงิน 10
11 วิทยาประชาคม สพป. กระบี่ 78.80 เงิน 10
12 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 78.40 เงิน 12
13 บ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.40 เงิน 13
14 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 75 เงิน 14
15 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 74 เงิน 15
16 บ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน 15
17 วัดโคกสวย สพป. พังงา 72.60 เงิน 17
18 วัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 18
19 บ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำเค็ม สพป. พังงา 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 88.33 ทอง 4
5 บ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 86 ทอง 5
6 บ้านวังสายทอง สพป. สตูล 84.33 ทอง 6
7 บ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 82.33 ทอง 7
8 นิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 81 ทอง 8
9 บ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 9
10 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.67 เงิน 11
12 วัดชนสังขรณพิจิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74.67 เงิน 12
13 วัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 73.67 เงิน 13
14 บ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 72.67 เงิน 14
15 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 68.67 ทองแดง 15
16 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 67.33 ทองแดง 16
17 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.67 ทองแดง 17
18 ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 64 ทองแดง 18
19 วัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 19
20 วัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 61.33 ทองแดง 20
21 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 60.67 ทองแดง 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 784
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 นาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 83.20 ทอง 4
5 บ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 53 เข้าร่วม 5
6 บ้านควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง 4
5 บ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 92 ทอง 5
6 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 6
7 วัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 7
8 วัดเกษตรนิคม สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง 8
9 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 87 ทอง 9
10 บ้านปากบาง สพป. สตูล 86 ทอง 10
11 บ้านบางคราม สพป. กระบี่ 85 ทอง 11
12 บ้านบางกรัก สพป. พังงา 84 ทอง 12
13 บ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 13
14 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 14
15 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 15
16 บ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 16
17 บ้านลิพัง สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 17
18 บ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 18
19 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 19
20 บ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 20
21 บ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 74 เงิน 21
22 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 73 เงิน 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพังงา สพป. พังงา 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป. ตรัง เขต 1 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาแก้ว สพป. กระบี่ 97.33 ทอง 4
5 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 97.33 ทอง 4
6 ตะบิ้ง สพป. ปัตตานี เขต 3 96.33 ทอง 6
7 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 96.33 ทอง 6
8 บ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 95.67 ทอง 8
9 บ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 95.33 ทอง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95.33 ทอง 9
11 บ้านควนพระสาครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 2 94.67 ทอง 11
12 บ้านสุเหร่า สพป. สงขลา เขต 3 94.33 ทอง 12
13 บ้านบินยา สพป. ปัตตานี เขต 2 93.67 ทอง 13
14 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.33 ทอง 14
15 บ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.33 ทอง 15
16 วัดควนใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.67 ทอง 16
17 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.67 ทอง 17
18 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 89.67 ทอง 18
19 ชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 89.33 ทอง 19
20 วัดมะขามคลาน สพป. สงขลา เขต 1 88.33 ทอง 20
21 บ้านโฉลง สพป. ยะลา เขต 1 87.67 ทอง 21
22 นาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.33 ทอง 22
23 บ้านท่ากุน สพป. ปัตตานี เขต 1 85.67 ทอง 23
24 ชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 84.67 ทอง 24
25 บ้านลูโบ๊ะเยาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 25
26 บ้านสุขสำราญ สพป. ระนอง 83 ทอง 26
27 วัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 27

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 93.60 ทอง 4
5 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.20 ทอง 5
6 บ้านนาปง สพป. กระบี่ 92.40 ทอง 6
7 บ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง 7
8 บ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 91.80 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 90.80 ทอง 9
10 บ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 90.20 ทอง 10
11 วัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 11
12 บ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87.40 ทอง 12
13 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 86.60 ทอง 13
14 วัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 86 ทอง 14
15 วัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 85.20 ทอง 15
16 บ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84.60 ทอง 16
17 บ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 83.40 ทอง 17
18 บ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 82.80 ทอง 18
19 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 81.80 ทอง 19
20 เทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 80.60 ทอง 20
21 บ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 79.40 เงิน 21
22 วัดเจดีย์งาม สพป. สงขลา เขต 1 78.60 เงิน 22
23 บ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 77.60 เงิน 23
24 บ้านลิพัง สพป. ตรัง เขต 1 77.20 เงิน 24
25 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.60 เงิน 25
26 บ้านพรุใน สพป. พังงา - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 86 ทอง 4
5 บ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 85.67 ทอง 5
6 บ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 84.67 ทอง 7
8 วัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 84.67 ทอง 7
9 วัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 84.33 ทอง 9
10 วัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 10
11 บ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 11
12 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.67 ทอง 12
13 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.50 ทอง 13
14 บ้านควนสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79.67 เงิน 14
15 วัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 78.50 เงิน 15
16 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.83 เงิน 16
17 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.33 เงิน 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96.83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 94.67 ทอง 4
5 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.83 ทอง 5
6 บ้านบ่อหิน สพป. สตูล 93 ทอง 6
7 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 92.50 ทอง 7
8 บ้านลานนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง 8
9 บ้านท่าไม้ลาย สพป. ชุมพร เขต 1 91.33 ทอง 9
10 วัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.67 ทอง 10
11 บ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 89.50 ทอง 11
12 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 88.83 ทอง 12
13 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 87.67 ทอง 13
14 บ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 87.33 ทอง 14
15 บ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 86.33 ทอง 15
16 วัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 84.67 ทอง 16
17 วัดไทรทอง สพป. ตรัง เขต 1 83.67 ทอง 17
18 วัดเหมืองประชาราม สพป. พังงา 82.33 ทอง 18
19 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.67 ทอง 19
20 วัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 20
21 บ้านธารน้ำใส สพป. ยะลา เขต 3 78.17 เงิน 21
22 วัดสถิตย์ชลธาร สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 22
23 บ้านห้วยน้ำดำ สพป. พัทลุง เขต 1 76.67 เงิน 23
24 บ้านกู้กู สพป. ภูเก็ต 75.33 เงิน 24
25 วัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74.67 เงิน 25
26 บ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 73.67 เงิน 26
27 บ้านบือแนปีแย สพป. นราธิวาส เขต 1 72.67 เงิน 27
28 บ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 92.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองพังงา สพป. พังงา 91.90 ทอง 4
5 บ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.70 ทอง 5
6 บ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 88.90 ทอง 6
7 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 88.60 ทอง 7
8 บ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 87.60 ทอง 8
9 บ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 86.90 ทอง 9
10 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 85.80 ทอง 10
11 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 84.90 ทอง 11
12 บ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.60 ทอง 12
13 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 84.20 ทอง 13
14 สหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 83.90 ทอง 14
15 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.60 ทอง 15
16 บ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 82.90 ทอง 16
17 วัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 82.80 ทอง 17
18 บ้านวังตง สพป. สตูล 82.50 ทอง 18
19 บ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 82.40 ทอง 19
20 วัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 82.10 ทอง 20
21 บ้านเหมืองตะกั่ว สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 21
22 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82 ทอง 21
23 บ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 81.70 ทอง 23
24 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 81.30 ทอง 24
25 บ้านบาโงระนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 25
26 หงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 80.60 ทอง 26
27 บ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 80.20 ทอง 27
28 วัดนากัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 28
29 วัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 78.60 เงิน 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 776
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองโร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ สพป. ยะลา เขต 1 90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านดาหลำ สพป. สตูล 86 ทอง 6
7 บ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 78 เงิน 8
9 วัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 9
10 บ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 10
11 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 11
12 บ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 65 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 87.75 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 82.95 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 82.70 ทอง 5
6 วัดเขาต่อ สพป. กระบี่ 81.65 ทอง 6
7 บ้านสำนัก สพป. ระนอง 80.40 ทอง 7
8 บ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 77.85 เงิน 8
9 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.90 เงิน 9
10 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.90 เงิน 9
11 บ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 76.10 เงิน 11
12 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 74.65 เงิน 12
13 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 70.35 เงิน 13
14 บ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.10 เงิน 14
15 บ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 69.40 ทองแดง 15
16 บ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 68.90 ทองแดง 16
17 วัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 67.10 ทองแดง 17
18 เคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 63.45 ทองแดง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 92.17 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่ สพป. สตูล 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 90.67 ทอง 4
5 บ้านเขาเฒ่า สพป. พังงา 89.83 ทอง 5
6 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.67 ทอง 6
7 บ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 88.33 ทอง 7
8 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.67 ทอง 8
9 ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 86.67 ทอง 8
10 บ้านแม่โมกข์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.33 ทอง 10
11 บ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 85.67 ทอง 11
12 บ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.33 ทอง 12
13 บ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 84.67 ทอง 13
14 บ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 13
15 วัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.67 ทอง 13
16 บ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 16
17 วัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 83 ทอง 16
18 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.33 ทอง 18
19 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 82.33 ทอง 18
20 วัดบางเหลียว สพป. กระบี่ 80.33 ทอง 20
21 บ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 21
22 บ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 78.67 เงิน 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวิหารเบิก(กาญจนานุกุล) สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 5
6 บ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 6
7 บ้านเขาจีน สพป. สตูล 67 ทองแดง 7
8 บ้านสองแพรก สพป. ระนอง 65 ทองแดง 8
9 บ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 9
10 นิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม
11 บ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม
12 บ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม
13 บ้านบางเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 0 เข้าร่วม
14 บ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 0 เข้าร่วม
15 บ้านเขาเฒ่า สพป. พังงา 0 เข้าร่วม
16 บ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 0 เข้าร่วม
17 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
18 วัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 เข้าร่วม
19 เทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 81.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 79.70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 77.20 เงิน 4
5 วัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 75.70 เงิน 5
6 บ้านเขาจีน สพป. สตูล 75.10 เงิน 6
7 บ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 73.40 เงิน 7
8 บ้านควนแดง สพป. กระบี่ 72.80 เงิน 8
9 วัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 72.80 เงิน 8
10 บ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 72.20 เงิน 10
11 บ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 71.60 เงิน 11
12 วัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 71.60 เงิน 11
13 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 69.80 ทองแดง 13
14 บ้านพรุใน สพป. พังงา 68.90 ทองแดง 14
15 บ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.70 ทองแดง 15
16 บ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 67.70 ทองแดง 16
17 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.90 ทองแดง 17
18 บ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 66.80 ทองแดง 18
19 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 66.10 ทองแดง 19
20 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.40 ทองแดง 20
21 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.20 ทองแดง 21
22 บ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 64.20 ทองแดง 22
23 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 63.80 ทองแดง 23
24 พิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 63.60 ทองแดง 24
25 บ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 63.20 ทองแดง 25
26 ราชประชานุเคราะห์ 12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 61.80 ทองแดง 26
27 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศิลางาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.70 ทอง 4
5 บ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 91.30 ทอง 5
6 บ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 91.10 ทอง 6
7 ถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 89.90 ทอง 7
8 วัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 89.40 ทอง 8
9 บ้านพรุใน สพป. พังงา 88.90 ทอง 9
10 บ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 88.30 ทอง 10
11 ประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 88.30 ทอง 10
12 บ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 88.20 ทอง 12
13 บ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 88 ทอง 13
14 ชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 87.80 ทอง 14
15 บ้านหาดจิก สพป. ระนอง 87.60 ทอง 15
16 บ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 87.40 ทอง 16
17 บ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 87.30 ทอง 17
18 วัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.20 ทอง 18
19 บ้านแคนา สพป. นราธิวาส เขต 1 87.10 ทอง 19
20 สามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.90 ทอง 20
21 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.30 ทอง 21
22 วัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 85.20 ทอง 22
23 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 83.80 ทอง 23
24 บ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 83.30 ทอง 24
25 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 82.80 ทอง 25
26 บ้านปากพล สพป. พัทลุง เขต 2 82.40 ทอง 26
27 บ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 81.60 ทอง 27
28 บ้านใหม่ สพป. สตูล 80 ทอง 28
29 บ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 79.20 เงิน 29
30 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.40 เงิน 30

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหัวควน สพป. พัทลุง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบัวทอง สพป. ยะลา เขต 3 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.50 ทอง 4
5 บ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 5
6 เขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.50 ทอง 6
7 บ้านยางเกาะ สพป. สงขลา เขต 3 90 ทอง 7
8 บ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 89.50 ทอง 8
9 บ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.17 ทอง 9
10 บ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต 2 88.50 ทอง 10
11 บ้านปะกาฮะรัง สพป. ปัตตานี เขต 1 87.50 ทอง 11
12 หมิงซิน สพป. ระนอง 86.50 ทอง 12
13 บ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 13
14 บ้านสาคู สพป. ยะลา เขต 2 85.50 ทอง 14
15 วัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 15
16 วัดยางทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.50 ทอง 16
17 วัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 17
18 บ้านปากกะแดะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.50 ทอง 18
19 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 19
20 บ้านคลองยาง สพป. กระบี่ 82.50 ทอง 20
21 วัดควนวิไล สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 21
22 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 22
23 บ้านหินผุด สพป. สงขลา เขต 2 80.50 ทอง 23
24 บ้านจะกว๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 24
25 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 78.50 เงิน 25
26 สมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78 เงิน 26
27 อนุบาลท่าแพ สพป. สตูล 76.50 เงิน 27
28 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สพป. พังงา 75 เงิน 28
29 บ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 74.50 เงิน 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 781
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92.20 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่วมจิตต์ประชา สพป. นราธิวาส เขต 3 88.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 88.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เมืองพังงา สพป. พังงา 88.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 เทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) สพป. ยะลา เขต 1 87.90 ทอง 6
7 บ้านแหร สพป. ยะลา เขต 3 87.80 ทอง 7
8 บ้านทุ่งตำเสา สพป. สงขลา เขต 2 87.50 ทอง 8
9 บ้านบาเลาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 87.30 ทอง 9
10 บ้านหินช้าง สพป. ระนอง 86.50 ทอง 10
11 วัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.50 ทอง 10
12 บ้านทุ่งหนองแห้ง สพป. ตรัง เขต 1 86.20 ทอง 12
13 อนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 85.80 ทอง 13
14 วัดตะแพน สพป. พัทลุง เขต 1 85.70 ทอง 14
15 ชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 85.60 ทอง 15
16 บ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.60 ทอง 15
17 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 85.30 ทอง 17
18 บ้านคลองช้าง(มายอ) สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง 18
19 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 84.60 ทอง 19
20 วัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 84.10 ทอง 20
21 บ้านควนพระสาครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 2 83.90 ทอง 21
22 บ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.40 ทอง 22
23 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 83.40 ทอง 22
24 บ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 83 ทอง 24
25 อนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 82.60 ทอง 25
26 เยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.50 ทอง 26
27 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 27
28 วัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.40 ทอง 28
29 วัดปากแตระ สพป. สงขลา เขต 1 80.30 ทอง 29
30 บ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 80 ทอง 30

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป. พัทลุง เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านก่องาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.60 ทอง 4
5 สหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 89.40 ทอง 5
6 วัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 6
7 บ้านจืองา สพป. นราธิวาส เขต 1 88.80 ทอง 7
8 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 88.20 ทอง 8
9 บ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 9
10 บ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 85.40 ทอง 10
11 บ้านน้ำจืด สพป. พังงา 85.20 ทอง 11
12 บ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.40 ทอง 12
13 บ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 84 ทอง 13
14 บ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 83.80 ทอง 14
15 บ้านปากแพรก สพป. ระนอง 83 ทอง 15
16 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 15
17 ถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 82.80 ทอง 17
18 วัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.80 ทอง 17
19 บ้านทุ่งสูง สพป. กระบี่ 81.60 ทอง 19
20 บ้านสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 81.20 ทอง 20
21 บ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 81 ทอง 21
22 บ้านไสตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 21
23 บ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 80.40 ทอง 23
24 บ้านธารน้ำใส สพป. ยะลา เขต 3 79.80 เงิน 24
25 วัดป่าขาด สพป. สงขลา เขต 1 79.40 เงิน 25
26 บ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 76 เงิน 26
27 ประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 75.60 เงิน 27
28 บ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 75 เงิน 28
29 หาดทรายทอง สพป. ตรัง เขต 1 67.80 ทองแดง 29
30 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 63.20 ทองแดง 30

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 6
7 อนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 7
8 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 8
9 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 9
10 วัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73 เงิน 10
11 บ้านม่วงพุ่ม สพป. สงขลา เขต 1 71 เงิน 11
12 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 12
13 บ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 13
14 วัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน