ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพป. ชุมพร เขต 1 22 16 15 53
2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 22 9 18 49
3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 21 8 3 32
4 สพป. สงขลา เขต 3 18 19 15 52
5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 17 15 15 47
6 สพป. ภูเก็ต 16 12 10 38
7 สพป. สงขลา เขต 2 16 9 14 39
8 สพป. ตรัง เขต 2 16 7 8 31
9 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 15 10 14 39
10 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 11 16 8 35
11 สพป. สงขลา เขต 1 11 14 7 32
12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 11 11 11 33
13 สพป. ชุมพร เขต 2 10 7 19 36
14 สพป. กระบี่ 9 17 11 37
15 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 8 9 9 26
16 สพป. พังงา 7 18 16 41
17 สพป. พัทลุง เขต 1 7 11 14 32
18 สพป. ตรัง เขต 1 6 12 11 29
19 สพป. ระนอง 6 5 7 18
20 สพป. พัทลุง เขต 2 5 9 8 22
21 สพป. สตูล 4 7 11 22
22 สพป. ปัตตานี เขต 2 3 6 2 11
23 สพป. ยะลา เขต 1 3 4 3 10
24 สพป. ปัตตานี เขต 1 2 7 2 11
25 สพป. นราธิวาส เขต 1 2 2 3 7
26 สพป. นราธิวาส เขต 2 1 5 3 9
27 สพป. นราธิวาส เขต 3 1 1 6 8
28 สพป. ยะลา เขต 2 1 1 3 5
29 สพป. ยะลา เขต 3 0 2 6 8
30 สพป. ปัตตานี เขต 3 0 1 0 1
รวม 271 270 272 813

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]