สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. สงขลา เขต 3 ได้  158  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 238 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. ชุมพร เขต 1 ได้  153  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 227 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้  147  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   17  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 224 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. กระบี่ ได้  141  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 213 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้  134  เหรียญทอง  70  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 230 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้  134  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 200 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้  130  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 204 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. ชุมพร เขต 2 ได้  129  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 215 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. สงขลา เขต 2 ได้  129  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้  120  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 215 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. ตรัง เขต 2 ได้  118  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 210 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. พังงา ได้  116  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 190 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้  115  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. ระนอง ได้  112  เหรียญทอง  65  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 201 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. พัทลุง เขต 1 ได้  109  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   20  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. ภูเก็ต ได้  107  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. พัทลุง เขต 2 ได้  107  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 187 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้  106  เหรียญทอง  69  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. ตรัง เขต 1 ได้  104  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 187 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. สงขลา เขต 1 ได้  99  เหรียญทอง  62  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. สตูล ได้  86  เหรียญทอง  74  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. นราธิวาส เขต 2 ได้  76  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 156 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. ยะลา เขต 1 ได้  68  เหรียญทอง  49  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 146 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. นราธิวาส เขต 3 ได้  63  เหรียญทอง  63  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 161 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. ปัตตานี เขต 2 ได้  62  เหรียญทอง  55  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 135 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. นราธิวาส เขต 1 ได้  57  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 140 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. ยะลา เขต 2 ได้  55  เหรียญทอง  48  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 133 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. ปัตตานี เขต 1 ได้  54  เหรียญทอง  54  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 134 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. ยะลา เขต 3 ได้  53  เหรียญทอง  46  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 123 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. ปัตตานี เขต 3 ได้  29  เหรียญทอง  45  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ