สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. ชุมพร เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  22  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 15  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 53  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 153  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 227  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  22  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 18  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 49  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 130  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 204  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  21  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 106  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 69  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. สงขลา เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  19  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 15  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 52  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 158  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 238  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 15  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 47  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 147  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 17  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 224  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. ภูเก็ต  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 38  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 191  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. สงขลา เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 39  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 129  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. ตรัง เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 118  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 210  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  15  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 39  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 115  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 202  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  16  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 35  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 134  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 70  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 230  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. สงขลา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 99  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 62  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 196  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 134  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 13  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 200  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. ชุมพร เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 19  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 36  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 129  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 215  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. กระบี่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  17  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 37  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 141  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 213  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 26  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 120  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 68  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 215  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. พังงา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 16  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 41  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 116  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 190  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. พัทลุง เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 14  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 32  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 109  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 189  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. ตรัง เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 104  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 187  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. ระนอง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 65  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 201  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. พัทลุง เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 187  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. สตูล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 86  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 74  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 189  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. ปัตตานี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 62  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 55  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 135  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. ยะลา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 68  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 146  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. ปัตตานี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 54  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 134  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. นราธิวาส เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 57  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 140  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. นราธิวาส เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 76  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 156  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. นราธิวาส เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 63  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 63  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 161  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. ยะลา เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 55  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 133  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. ยะลา เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 53  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 123  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. ปัตตานี เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 1  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 29  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 100  เหรียญ