ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ชุมพร เขต 1 22 16 15 53 153 55 19 14 227
2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 22 9 18 49 130 56 18 14 204
3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 21 8 3 32 106 69 13 9 188
4 สพป. สงขลา เขต 3 18 19 15 52 158 57 23 12 238
5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 17 15 15 47 147 60 17 12 224
6 สพป. ภูเก็ต 16 12 10 38 107 62 22 14 191
7 สพป. สงขลา เขต 2 16 9 14 39 129 46 20 9 195
8 สพป. ตรัง เขต 2 16 7 8 31 118 66 26 22 210
9 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 15 10 14 39 115 58 29 12 202
10 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 11 16 8 35 134 70 26 11 230
11 สพป. สงขลา เขต 1 11 14 7 32 99 62 35 11 196
12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 11 11 11 33 134 53 13 8 200
13 สพป. ชุมพร เขต 2 10 7 19 36 129 55 31 13 215
14 สพป. กระบี่ 9 17 11 37 141 49 23 11 213
15 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 8 9 9 26 120 68 27 10 215
16 สพป. พังงา 7 18 16 41 116 53 21 17 190
17 สพป. พัทลุง เขต 1 7 11 14 32 109 60 20 13 189
18 สพป. ตรัง เขต 1 6 12 11 29 104 60 23 10 187
19 สพป. ระนอง 6 5 7 18 112 65 24 15 201
20 สพป. พัทลุง เขต 2 5 9 8 22 107 53 27 12 187
21 สพป. สตูล 4 7 11 22 86 74 29 10 189
22 สพป. ปัตตานี เขต 2 3 6 2 11 62 55 18 10 135
23 สพป. ยะลา เขต 1 3 4 3 10 68 49 29 9 146
24 สพป. ปัตตานี เขต 1 2 7 2 11 54 54 26 16 134
25 สพป. นราธิวาส เขต 1 2 2 3 7 57 59 24 17 140
26 สพป. นราธิวาส เขต 2 1 5 3 9 76 57 23 17 156
27 สพป. นราธิวาส เขต 3 1 1 6 8 63 63 35 18 161
28 สพป. ยะลา เขต 2 1 1 3 5 55 48 30 18 133
29 สพป. ยะลา เขต 3 0 2 6 8 53 46 24 10 123
30 สพป. ปัตตานี เขต 3 0 1 0 1 29 45 26 16 100
รวม 271 270 272 813 3,071 1,727 721 390 5,519