ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ชุมพร เขต 1 22 16 14 52 152 53 19 14 224
2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 22 9 18 49 129 55 18 13 202
3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 21 8 3 32 104 68 13 9 185
4 สพป. สงขลา เขต 3 18 18 15 51 157 55 23 12 235
5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 17 15 14 46 145 59 17 12 221
6 สพป. สงขลา เขต 2 16 9 13 38 126 46 20 9 192
7 สพป. ภูเก็ต 15 12 10 37 106 61 21 14 188
8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 15 10 14 39 114 56 29 12 199
9 สพป. ตรัง เขต 2 15 7 8 30 116 65 26 22 207
10 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 11 16 8 35 132 69 26 11 227
11 สพป. สงขลา เขต 1 11 14 7 32 98 61 34 11 193
12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 11 10 11 32 132 52 13 8 197
13 สพป. ชุมพร เขต 2 10 7 19 36 128 53 31 13 212
14 สพป. กระบี่ 9 17 11 37 141 46 23 11 210
15 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 8 8 9 25 118 67 27 10 212
16 สพป. พังงา 7 18 16 41 114 52 21 17 187
17 สพป. พัทลุง เขต 1 7 11 14 32 108 58 20 13 186
18 สพป. ตรัง เขต 1 6 12 11 29 103 59 22 10 184
19 สพป. ระนอง 6 5 7 18 111 63 24 15 198
20 สพป. พัทลุง เขต 2 5 9 8 22 105 52 27 12 184
21 สพป. สตูล 4 7 11 22 86 71 29 10 186
22 สพป. ปัตตานี เขต 2 3 6 2 11 61 54 17 10 132
23 สพป. ยะลา เขต 1 3 4 3 10 68 46 29 9 143
24 สพป. ปัตตานี เขต 1 2 7 2 11 53 53 25 16 131
25 สพป. นราธิวาส เขต 1 2 2 3 7 57 56 24 17 137
26 สพป. นราธิวาส เขต 2 1 5 3 9 75 55 23 17 153
27 สพป. ยะลา เขต 2 1 1 3 5 55 47 28 18 130
28 สพป. ยะลา เขต 3 0 2 6 8 53 44 23 10 120
29 สพป. นราธิวาส เขต 3 0 1 6 7 62 61 35 18 158
30 สพป. ปัตตานี เขต 3 0 1 0 1 29 43 25 16 97
รวม 268 267 269 804 3,038 1,680 712 389 5,430