ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ชุมพร เขต 1 127 47 15 13 189
2 สพป. สงขลา เขต 3 117 44 23 12 184
3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 115 50 17 12 182
4 สพป. กระบี่ 113 42 20 11 175
5 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 106 59 24 11 189
6 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 105 50 12 8 167
7 สพป. สงขลา เขต 2 105 40 16 9 161
8 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 102 53 18 14 173
9 สพป. ชุมพร เขต 2 102 46 25 13 173
10 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 58 20 10 174
11 สพป. ภูเก็ต 96 52 19 14 167
12 สพป. ตรัง เขต 2 95 54 25 21 174
13 สพป. พัทลุง เขต 1 91 52 18 13 161
14 สพป. พังงา 88 46 18 17 152
15 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 59 11 9 156
16 สพป. พัทลุง เขต 2 86 45 24 12 155
17 สพป. ตรัง เขต 1 84 56 23 10 163
18 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 54 27 12 165
19 สพป. ระนอง 83 60 22 15 165
20 สพป. สงขลา เขต 1 83 54 32 11 169
21 สพป. สตูล 64 66 24 10 154
22 สพป. นราธิวาส เขต 2 60 54 21 17 135
23 สพป. ยะลา เขต 1 55 45 28 9 128
24 สพป. ยะลา เขต 3 51 43 23 10 117
25 สพป. นราธิวาส เขต 3 49 55 34 18 138
26 สพป. ปัตตานี เขต 2 49 51 16 10 116
27 สพป. ปัตตานี เขต 1 47 51 24 16 122
28 สพป. นราธิวาส เขต 1 46 53 22 17 121
29 สพป. ยะลา เขต 2 45 45 28 18 118
30 สพป. ปัตตานี เขต 3 25 45 25 16 95
รวม 2,455 1,529 654 388 5,026