สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1725 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 1 1 1
2 1726 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 1 1
3 1727 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1 8 2
4 1728 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 2 4 3
5 1729 โรงเรียนตาขุน 2 5 4
6 1731 โรงเรียนบ้านกลาง 1 10 4
7 1732 โรงเรียนบ้านคลองรอก 6 28 15
8 1733 โรงเรียนบ้านคลองวัว 1 3 2
9 1734 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 2 19 8
10 1735 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 3 35 11
11 1736 โรงเรียนบ้านควนสูง 1 1 1
12 1737 โรงเรียนบ้านคันธุลี 1 2 2
13 1738 โรงเรียนบ้านชายท่า 1 3 2
14 1739 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 2 4 3
15 1740 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1 3 2
16 1741 โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 1 1
17 1742 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 2 5 4
18 1743 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 7 8 8
19 1744 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1 10 3
20 1745 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 5 23 11
21 1746 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 9 19 15
22 1747 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 10 36 16
23 1748 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 4 9 7
24 1749 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6 23 13
25 1750 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 4 15 8
26 1751 โรงเรียนบ้านท่าไท 2 3 3
27 1752 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 6 7 7
28 1753 โรงเรียนบ้านบนไร่ 1 2 2
29 1754 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 1 3 2
30 1755 โรงเรียนบ้านบางสาน 4 11 7
31 1756 โรงเรียนบ้านบางหิน 1 3 2
32 1757 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 2 4 3
33 1758 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 4 6 5
34 1759 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 1 2 2
35 1760 โรงเรียนบ้านมะเลาะ 2 4 4
36 1761 โรงเรียนบ้านยางงาม 1 6 3
37 1762 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 1 3 2
38 1763 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 1 3 2
39 1764 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 2 8 4
40 1765 โรงเรียนบ้านหนองมน 1 1 1
41 1766 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 3 3 3
42 1767 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 9 98 27
43 1768 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 3 7 6
44 1769 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 5 38 13
45 1770 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1 5 2
46 1771 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 4 2
47 1772 โรงเรียนบ้านโตนยาง 1 1 1
48 1773 โรงเรียนวัดขจรบำรุง 2 14 6
49 1774 โรงเรียนวัดจาย 1 1 1
50 1775 โรงเรียนวัดชยาราม 4 7 6
51 1776 โรงเรียนวัดตรณาราม 4 8 5
52 1777 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 1 1 1
53 1778 โรงเรียนวัดนิลาราม 1 1 1
54 1779 โรงเรียนวัดบางคราม 9 17 13
55 1780 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 5 23 10
56 1781 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 2 4 3
57 1782 โรงเรียนวัดพระพรหม 3 5 4
58 1783 โรงเรียนวัดพรุศรี 3 7 5
59 1784 โรงเรียนวัดรัตนาราม 8 19 11
60 1785 โรงเรียนวัดรัษฎาราม 1 2 2
61 1786 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 2 8 4
62 1787 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 4 5 5
63 1788 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 4 16 8
64 1789 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 8 12 12
65 1790 โรงเรียนวัดหัวเตย 1 1 1
66 1791 โรงเรียนวัดห้วยกรวด 4 13 8
67 1792 โรงเรียนวัดอัมพาราม 1 3 2
68 1793 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 3 6 5
69 1795 โรงเรียนสหกรณ์นิคม 2 6 4
70 1730 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 1 1 1
71 1794 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 1 1 1
72 1796 โรงเรียนอนุบาลวริศสา 1 6 2
73 1797 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 1 1 1
74 1798 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1 3 1
75 1800 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 11 25 18
76 1799 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1 11 4
รวม 219 725 395
1120

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]