สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1660 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 1 5 2
2 1662 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 15 7
3 1663 โรงเรียนบ้านคลองคราม 1 1 1
4 1664 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 8 30 19
5 1665 โรงเรียนบ้านคลองสระ 10 40 20
6 1666 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 2 9 6
7 1667 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1 3 2
8 1668 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 4 4 4
9 1669 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 2 11 4
10 1670 โรงเรียนบ้านปลายแหลม 1 1 1
11 1671 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 1 1 1
12 1672 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 4 12 8
13 1673 โรงเรียนบ้านศรีธนู 2 3 3
14 1674 โรงเรียนบ้านศิลางาม 5 18 10
15 1675 โรงเรียนบ้านสุชน 2 4 3
16 1676 โรงเรียนบ้านหนองเปล 1 1 1
17 1677 โรงเรียนบ้านหาดงาม 1 2 2
18 1678 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 2 9 4
19 1679 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 7 10 9
20 1680 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 4 16 8
21 1681 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1 1 1
22 1682 โรงเรียนบ้านแหลมหอย 2 22 7
23 1683 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 1 1 1
24 1684 โรงเรียนบ้านโพหวาย 2 18 6
25 1685 โรงเรียนบ้านไสขาม 1 5 2
26 1686 โรงเรียนบ้านไสตอ 1 3 2
27 1688 โรงเรียนวัดกงตาก 1 3 2
28 1689 โรงเรียนวัดกลาง 1 3 2
29 1690 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 4 4 4
30 1691 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 3 13 6
31 1692 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 1 1 1
32 1693 โรงเรียนวัดคุณาราม 1 1 1
33 1694 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 15 56 32
34 1695 โรงเรียนวัดนิกรประสาท 1 1 1
35 1696 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 3 5 4
36 1697 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 2 4 4
37 1698 โรงเรียนวัดบ้านใน 2 4 4
38 1699 โรงเรียนวัดประสพ 1 1 1
39 1700 โรงเรียนวัดประเดิม 1 2 2
40 1701 โรงเรียนวัดพุฒ 2 4 4
41 1702 โรงเรียนวัดภูเขาทอง 4 6 5
42 1703 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1 2 2
43 1704 โรงเรียนวัดวังไทร 3 13 7
44 1705 โรงเรียนวัดสมหวัง 13 44 23
45 1706 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 6 4
46 1707 โรงเรียนวัดเขานางเภา 1 1 1
47 1708 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 5 13 9
48 1709 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 1 1 1
49 1710 โรงเรียนวัดแจ้ง 6 10 8
50 1711 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 2 19 7
51 1712 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 4 12 7
52 1716 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 2 9 5
53 1717 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 37 29
54 1659 โรงเรียนจอย 2 2 2
55 1661 โรงเรียนธิดาแม่พระ 3 40 9
56 1687 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 14 38 21
57 1714 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 2 4 4
58 1718 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 1 1
59 1719 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1 1 1
60 1720 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 3 16 7
61 1715 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 3 31 6
62 1721 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 4 5 5
63 1722 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 3 16 5
64 1723 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 1 12 3
65 1724 โรงเรียนเทศบาล ๕ 2 4 2
66 1713 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1 2 2
รวม 211 692 378
1070

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]