สพป. สตูล

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1576 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 1 6 3
2 1577 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 2 2 2
3 1578 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 4 4
4 1579 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1 3 2
5 1580 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1 3 2
6 1581 โรงเรียนบ้านกาลูบี 1 2 2
7 1582 โรงเรียนบ้านกาเนะ 2 3 3
8 1583 โรงเรียนบ้านกาแบง 1 3 2
9 1584 โรงเรียนบ้านคลองขุด 10 46 23
10 1585 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 1 1 1
11 1586 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 2 4 4
12 1587 โรงเรียนบ้านควน 3 17 7
13 1588 โรงเรียนบ้านควนล่อน 1 6 3
14 1589 โรงเรียนบ้านควนสตอ 3 5 5
15 1590 โรงเรียนบ้านคีรีวง 1 5 2
16 1591 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 4 12 8
17 1592 โรงเรียนบ้านดาหลำ 2 7 4
18 1593 โรงเรียนบ้านตะโละใส 2 6 4
19 1594 โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 1 1 1
20 1595 โรงเรียนบ้านตันหยงโป 3 9 6
21 1596 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 4 8 6
22 1597 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 1 2 2
23 1598 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 2 4 3
24 1599 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 1 1 1
25 1600 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1 1 1
26 1601 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 1 3 2
27 1602 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1 1 1
28 1603 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 3 12 5
29 1604 โรงเรียนบ้านนางแก้ว 1 1 1
30 1605 โรงเรียนบ้านนาทอน 1 20 5
31 1606 โรงเรียนบ้านนาพญา 1 3 2
32 1607 โรงเรียนบ้านนาลาน 1 1 1
33 1608 โรงเรียนบ้านนาแก้ว 1 1 1
34 1609 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 1 1 1
35 1610 โรงเรียนบ้านบุโบย 4 26 10
36 1611 โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 1 1 1
37 1612 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 2 9 5
38 1613 โรงเรียนบ้านปันจอร์ 3 5 5
39 1614 โรงเรียนบ้านปากบาง 4 6 5
40 1615 โรงเรียนบ้านปากบารา 8 25 15
41 1616 โรงเรียนบ้านปากละงู 1 6 3
42 1617 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 1 2 2
43 1618 โรงเรียนบ้านป่าฝาง 1 1 1
44 1619 โรงเรียนบ้านป่าพน 5 11 9
45 1620 โรงเรียนบ้านราไว 1 1 1
46 1621 โรงเรียนบ้านลาหงา 5 11 8
47 1622 โรงเรียนบ้านวังตง 2 5 4
48 1623 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 3 5 5
49 1624 โรงเรียนบ้านวังสายทอง 1 2 2
50 1625 โรงเรียนบ้านสนกลาง 1 3 2
51 1626 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 1 1 1
52 1627 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 2 4 3
53 1628 โรงเรียนบ้านหัวควน 1 1 1
54 1629 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 1 3 2
55 1630 โรงเรียนบ้านอุไร 1 1 1
56 1631 โรงเรียนบ้านเกตรี 2 2 2
57 1632 โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 1 2 2
58 1633 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 2 11 4
59 1634 โรงเรียนบ้านเขาจีน 4 14 8
60 1635 โรงเรียนบ้านเขาไคร 1 3 2
61 1636 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 2 3 3
62 1637 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 1 2 2
63 1638 โรงเรียนบ้านใหม่ 6 11 8
64 1639 โรงเรียนบ้านไทรงาม 3 8 5
65 1640 โรงเรียนบ้านไร่ 2 8 4
66 1641 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1 3 2
67 1642 โรงเรียนผังปาล์ม 1 1 1 1
68 1643 โรงเรียนผังปาล์ม 2 4 9 6
69 1644 โรงเรียนผังปาล์ม 7 1 2 2
70 1649 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 4 7 6
71 1650 โรงเรียนอนุบาลควนโดน 1 2 2
72 1652 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1 2 2
73 1653 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 4 4 4
74 1654 โรงเรียนอนุบาลมะนัง 3 4 4
75 1655 โรงเรียนอนุบาลละงู 9 15 13
76 1656 โรงเรียนอนุบาลสตูล 12 35 20
77 1657 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 3 4 4
78 1658 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 5 18 9
79 1575 โรงเรียนจงหัว 1 2 2
80 1645 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 2 2 2
81 1647 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 2 7 4
82 1648 โรงเรียนสายเพชรศึกษา 5 14 7
83 1651 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 40 7
84 1646 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 3 23 9
รวม 200 591 352
943

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]