สพป. สงขลา เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1493 โรงเรียนชาติตระการโกศล 1 1 1
2 1494 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 4 4
3 1495 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 1 3 2
4 1496 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1 3 2
5 1497 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 2 2 2
6 1498 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 6 22 14
7 1499 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 2 4 3
8 1500 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 3 5 3
9 1501 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1 9 3
10 1502 โรงเรียนบ้านกระอาน 3 9 5
11 1503 โรงเรียนบ้านกะทิง 2 3 2
12 1504 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1 1 1
13 1505 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 1 2 2
14 1506 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 9 26 14
15 1507 โรงเรียนบ้านควนตานี 2 6 4
16 1508 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 5 18 9
17 1509 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 13 35 23
18 1510 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 3 5 4
19 1511 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1 3 2
20 1512 โรงเรียนบ้านคูหา 3 9 5
21 1513 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 3 6 5
22 1514 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 1 3 2
23 1515 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 3 7 5
24 1516 โรงเรียนบ้านท่า 2 5 4
25 1517 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 4 9 7
26 1518 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 4 13 8
27 1519 โรงเรียนบ้านนา 8 24 14
28 1520 โรงเรียนบ้านนาทวี 19 68 34
29 1521 โรงเรียนบ้านนาปรัง 11 34 18
30 1522 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1 1 1
31 1523 โรงเรียนบ้านบาโหย 2 5 4
32 1524 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 1 3 2
33 1525 โรงเรียนบ้านบ่อโชน 2 8 5
34 1526 โรงเรียนบ้านประกอบ 1 3 2
35 1527 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 2 4 3
36 1528 โรงเรียนบ้านปากบาง 1 3 2
37 1529 โรงเรียนบ้านป็อง 1 3 2
38 1530 โรงเรียนบ้านป่างาม 7 29 13
39 1531 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 2 2 2
40 1532 โรงเรียนบ้านป่าโอน 6 26 12
41 1533 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 5 7 7
42 1534 โรงเรียนบ้านระตะ 1 1 1
43 1535 โรงเรียนบ้านลางา 1 1 1
44 1536 โรงเรียนบ้านลำเปา 1 3 2
45 1537 โรงเรียนบ้านวังบวบ 1 1 1
46 1538 โรงเรียนบ้านสะกอม 1 3 2
47 1539 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 2 3 3
48 1540 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1 3 2
49 1541 โรงเรียนบ้านสุโสะ 6 18 12
50 1542 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 1 1 1
51 1543 โรงเรียนบ้านหัวถนน 2 2 2
52 1544 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1 2 2
53 1545 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 1 3 2
54 1546 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 4 25 10
55 1547 โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 2 4 3
56 1548 โรงเรียนบ้านเทพา 1 1 1
57 1549 โรงเรียนบ้านแพร้ว 1 2 2
58 1550 โรงเรียนบ้านแม่ที 1 3 2
59 1551 โรงเรียนบ้านโคกกอ 1 2 1
60 1552 โรงเรียนบ้านโคกตก 9 16 12
61 1553 โรงเรียนบ้านโคกม้า 1 1 1
62 1554 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 2 12 5
63 1555 โรงเรียนบ้านโมย 1 2 2
64 1556 โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 2 2 2
65 1557 โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 1 3 2
66 1559 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 1 1 1
67 1560 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 2 6 4
68 1561 โรงเรียนวัดช่องเขา 1 10 3
69 1562 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 1 1 1
70 1563 โรงเรียนวัดบ้านไร่(จะนะ) 1 3 2
71 1564 โรงเรียนวัดประจ่า 6 39 14
72 1565 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 21 68 40
73 1566 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 2 2 2
74 1567 โรงเรียนสะบ้าย้อย 4 46 12
75 1574 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 9 27 17
76 1558 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 1 1
77 1568 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม 1 3 1
78 1572 โรงเรียนเสนพงศ์ 2 50 11
79 1573 โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ 1 17 1
80 1569 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 3 14 6
81 1571 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 2 2 2
82 1570 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 1 1 1
รวม 253 838 450
1288

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]