สพป. สงขลา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1419 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 2 9 3
2 1420 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 4 11 6
3 1421 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 2 7 4
4 1423 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 3 8 5
5 1424 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 8 22 16
6 1425 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1 1 1
7 1427 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 3 6 5
8 1428 โรงเรียนบ้านคลองต่อ 1 3 2
9 1429 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 10 24 16
10 1430 โรงเรียนบ้านคลองหวะ 2 4 3
11 1431 โรงเรียนบ้านควนเนียง 9 20 15
12 1432 โรงเรียนบ้านควนโส 1 1 1
13 1433 โรงเรียนบ้านฉลุง 2 5 4
14 1434 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 1 3 2
15 1435 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 2 5 4
16 1436 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 2 9 4
17 1437 โรงเรียนบ้านม่วง 1 3 2
18 1438 โรงเรียนบ้านลานควาย 2 5 4
19 1439 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 15 45 23
20 1440 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 6 15 10
21 1441 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1 2 2
22 1442 โรงเรียนบ้านหัวไทร 3 22 8
23 1443 โรงเรียนบ้านหาร 3 4 3
24 1444 โรงเรียนบ้านหินผุด 1 1 1
25 1445 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 1 1
26 1446 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 2 6 4
27 1447 โรงเรียนบ้านเขาพระ 7 25 11
28 1448 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 7 13 12
29 1449 โรงเรียนบ้านโคกเมา 4 9 6
30 1450 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 3 43 11
31 1451 โรงเรียนบ้านใต้ 2 6 4
32 1452 โรงเรียนบ้านไร่ 2 7 4
33 1456 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 3 17 7
34 1457 โรงเรียนวัดคูหาใน 2 9 5
35 1458 โรงเรียนวัดทุ่งคา 7 13 11
36 1459 โรงเรียนวัดท่าแซ 1 1 1
37 1460 โรงเรียนวัดนารังนก 2 3 2
38 1461 โรงเรียนวัดบางศาลา 1 1 1
39 1462 โรงเรียนวัดปรางแก้ว 1 2 2
40 1463 โรงเรียนวัดม่วงค่อม 1 1 1
41 1464 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 2 2
42 1465 โรงเรียนวัดหูแร่ 7 18 11
43 1466 โรงเรียนวัดเขากลอย 2 4 3
44 1467 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1 3 2
45 1468 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 3 7 4
46 1469 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 5 10 9
47 1470 โรงเรียนวัดเลียบ 1 1 1
48 1471 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 1 5 2
49 1478 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 3 4 3
50 1491 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 1 10 3
51 1416 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1 2 2
52 1417 โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 1 1
53 1418 โรงเรียนชาตรีวิทยา 3 4 4
54 1422 โรงเรียนทวีรัตน์ 4 12 6
55 1426 โรงเรียนบำรุงศึกษา 1 2 2
56 1453 โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา 1 20 5
57 1454 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1 9 4
58 1455 โรงเรียนพัฒนศึกษา 2 4 3
59 1472 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา 3 5 4
60 1473 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 4 13 5
61 1474 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 4 8 6
62 1475 โรงเรียนศึกษาศาสน์ 1 1 1
63 1476 โรงเรียนสมัยศึกษา 1 16 5
64 1477 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 1 1
65 1479 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 4 7 5
66 1480 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 1 1
67 1481 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ 2 3 3
68 1482 โรงเรียนอนุบาลวลัยพร 2 3 3
69 1483 โรงเรียนอักษรศิริ 1 38 1
70 1484 โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา 1 20 6
71 1492 โรงเรียนแสงทองวิทยา 3 5 3
72 1485 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 1 3 2
73 1486 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 1 9 3
74 1487 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 1 12 4
75 1488 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 1 2 1
76 1489 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) 2 2 2
77 1490 โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) 1 1 1
รวม 205 660 351
1011

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]