สพป. สงขลา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1344 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 2 20 6
2 1345 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1 5 2
3 1347 โรงเรียนบ้านกลาง 1 3 2
4 1348 โรงเรียนบ้านขนุน 6 14 9
5 1349 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 1 3 2
6 1350 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 1 5 2
7 1351 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 6 11 9
8 1352 โรงเรียนบ้านต้นปริง 1 1 1
9 1353 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1 1 1
10 1354 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 1 1
11 1355 โรงเรียนบ้านมาบบัว 2 5 4
12 1356 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 1 3 2
13 1357 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 10 17 13
14 1358 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 3 11 5
15 1359 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 1 6 4
16 1360 โรงเรียนบ้านหัวเขา 2 5 4
17 1361 โรงเรียนบ้านเขาแดง 3 5 4
18 1362 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 1 3 2
19 1365 โรงเรียนวัดกลาง 1 1 1
20 1366 โรงเรียนวัดคูขุด 1 1 1
21 1367 โรงเรียนวัดดีหลวง 2 2 2
22 1368 โรงเรียนวัดทรายขาว 1 6 3
23 1369 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 3 12 6
24 1370 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 3 6 5
25 1371 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 6 36 17
26 1372 โรงเรียนวัดท่าหิน 1 5 2
27 1373 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 1 3 2
28 1374 โรงเรียนวัดนาหม่อม 2 4 3
29 1375 โรงเรียนวัดบางเขียด 1 3 2
30 1376 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 7 11 10
31 1377 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 1 4 2
32 1378 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 1 3 2
33 1379 โรงเรียนวัดประดู่ 1 3 2
34 1380 โรงเรียนวัดประดู่หอม 1 2 2
35 1381 โรงเรียนวัดประเจียก 1 10 3
36 1382 โรงเรียนวัดปะโอ 6 21 11
37 1383 โรงเรียนวัดปากแตระ 2 6 4
38 1384 โรงเรียนวัดป่าขวาง 1 3 2
39 1385 โรงเรียนวัดป่าขาด 1 3 2
40 1386 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 1 3 2
41 1387 โรงเรียนวัดศรีไชย 2 2 2
42 1388 โรงเรียนวัดสามกอง 1 1 1
43 1389 โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 2 2 2
44 1390 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 2 6 4
45 1391 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 3 4 4
46 1392 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 7 21 12
47 1393 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 1 1 1
48 1394 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 3 4 4
49 1395 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 1 1 1
50 1396 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 4 10 8
51 1397 โรงเรียนวัดโพธาราม 11 22 17
52 1398 โรงเรียนวัดโลกา 2 4 4
53 1399 โรงเรียนวิเชียรชม 11 68 25
54 1403 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 1 2 1
55 1406 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 14 24 21
56 1414 โรงเรียนในเมือง 2 3 2
57 1415 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 2 5 4
58 1343 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 5 9 8
59 1346 โรงเรียนนิด้าศึกษา 1 5 2
60 1363 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 7 12 11
61 1364 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1 2 2
62 1400 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 1 2 2
63 1401 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 1 1 1
64 1402 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 2 2 2
65 1405 โรงเรียนสุมิตรา 1 1 1
66 1413 โรงเรียนแจ้งวิทยา 2 18 4
67 1404 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 4 6 5
68 1407 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 4 7 6
69 1408 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 2 20 4
70 1409 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 4 14 4
71 1410 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1 3 2
72 1411 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 14 97 33
73 1412 โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 1 1 1
รวม 209 647 360
1007

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]