สพป. ระนอง

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1292 โรงเรียนชาติเฉลิม 3 15 7
2 1293 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 1 3 2
3 1294 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1 3 2
4 1295 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 12 74 27
5 1296 โรงเรียนบ้านกำพวน 3 24 8
6 1297 โรงเรียนบ้านขจัดภัย 6 11 9
7 1298 โรงเรียนบ้านชาคลี 1 2 2
8 1299 โรงเรียนบ้านทรายแดง 1 2 2
9 1300 โรงเรียนบ้านทองหลาง 2 4 3
10 1301 โรงเรียนบ้านทะเลนอก 1 1 1
11 1302 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 3 7 5
12 1303 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 6 16 9
13 1304 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 4 11 8
14 1305 โรงเรียนบ้านนกงาง 4 11 7
15 1306 โรงเรียนบ้านนา 4 6 5
16 1307 โรงเรียนบ้านบางกลาง 3 5 5
17 1308 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 5 10 9
18 1309 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 1 1 1
19 1310 โรงเรียนบ้านบางปรุ 3 3 3
20 1311 โรงเรียนบ้านบางมัน 1 3 2
21 1312 โรงเรียนบ้านบางริ้น 2 12 6
22 1313 โรงเรียนบ้านบางหิน 3 9 6
23 1314 โรงเรียนบ้านบางเบน 12 44 21
24 1315 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 3 22 8
25 1316 โรงเรียนบ้านปากแพรก 2 6 4
26 1317 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 1 2 2
27 1318 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1 1 1
28 1319 โรงเรียนบ้านสองแพรก 14 31 26
29 1320 โรงเรียนบ้านสำนัก 4 21 10
30 1321 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 3 7 6
31 1322 โรงเรียนบ้านหาดจิก 6 14 8
32 1323 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 1 3 2
33 1324 โรงเรียนบ้านหินช้าง 6 17 11
34 1325 โรงเรียนบ้านหินดาด 2 6 4
35 1326 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 1 3 2
36 1327 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 1 3 2
37 1328 โรงเรียนประชาอุทิศ 2 7 4
38 1329 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐ 3 5 5
39 1330 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 7 21 13
40 1335 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 9 23 15
41 1336 โรงเรียนอนุบาลระนอง 20 38 27
42 1340 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ 1 2 2
43 1341 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) 1 2 2
44 1342 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) 7 20 11
45 1331 โรงเรียนศรีอรุโณทัย 15 51 17
46 1332 โรงเรียนหมิงซิน 9 14 12
47 1333 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 1 10 3
48 1334 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 3 5 4
49 1337 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา 1 1 1
50 1338 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 3 18 7
51 1339 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 8 24 15
รวม 217 654 374
1028

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]