สพป. ยะลา เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1269 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 1 3 2
2 1270 โรงเรียนบ้านจุโป 9 20 12
3 1271 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 13 40 23
4 1272 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 1 2 2
5 1273 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 3 11 7
6 1274 โรงเรียนบ้านนาข่อย 1 2 2
7 1275 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 12 40 20
8 1276 โรงเรียนบ้านบัวทอง 3 3 3
9 1277 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 2 8 6
10 1278 โรงเรียนบ้านมาลา 1 3 2
11 1279 โรงเรียนบ้านราโมง 5 11 8
12 1280 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 3 11 5
13 1281 โรงเรียนบ้านศรีนคร 1 6 3
14 1282 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 12 30 20
15 1283 โรงเรียนบ้านเยาะ 2 8 4
16 1284 โรงเรียนบ้านแหร 3 7 5
17 1285 โรงเรียนบ้านโต 9 28 19
18 1286 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1 3 2
19 1288 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 16 59 32
20 1291 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 18 31 26
21 1266 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 5 8 8
22 1267 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 9 30 16
23 1268 โรงเรียนธีรวิทยา 1 6 3
24 1287 โรงเรียนวชิรศึกษา 1 3 2
25 1289 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 3 2
26 1290 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) 1 1 1
รวม 134 377 235
612

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]