สพป. ยะลา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1222 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 1 2 2
2 1223 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 1 2 2
3 1224 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 2 5 4
4 1225 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 14 27 23
5 1226 โรงเรียนบ้านกาตอง 2 5 4
6 1227 โรงเรียนบ้านกาโสด 2 12 5
7 1228 โรงเรียนบ้านกือลอง 3 9 6
8 1229 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 14 32 23
9 1230 โรงเรียนบ้านฉลองชัย 3 5 5
10 1231 โรงเรียนบ้านซีเยาะ 3 6 4
11 1232 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 4 8 5
12 1233 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 2 4 3
13 1234 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 2 12 7
14 1235 โรงเรียนบ้านตันหยง 1 2 2
15 1236 โรงเรียนบ้านตาชี 1 10 3
16 1237 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 3 7 5
17 1238 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 4 25 10
18 1239 โรงเรียนบ้านทำนบ 3 5 4
19 1240 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 2 4 4
20 1241 โรงเรียนบ้านนิบง 1 3 2
21 1242 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 1 6 3
22 1243 โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1 1 1
23 1244 โรงเรียนบ้านบางลาง 1 1 1
24 1245 โรงเรียนบ้านบายอ 2 8 4
25 1246 โรงเรียนบ้านบาละ 30 58 46
26 1247 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 4 14 7
27 1248 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 2 3 3
28 1249 โรงเรียนบ้านปะแต 1 1 1
29 1250 โรงเรียนบ้านปาแดรู 2 6 3
30 1251 โรงเรียนบ้านป่าหวัง 2 5 4
31 1252 โรงเรียนบ้านพงกูแว 2 6 4
32 1253 โรงเรียนบ้านยะหา 4 10 6
33 1254 โรงเรียนบ้านรานอ 2 8 4
34 1255 โรงเรียนบ้านละแอ 1 2 2
35 1256 โรงเรียนบ้านลากอ 4 54 14
36 1257 โรงเรียนบ้านลาแล 3 9 6
37 1258 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 11 23 17
38 1259 โรงเรียนบ้านสันติ 1 6 3
39 1260 โรงเรียนบ้านสาคู 1 1 1
40 1261 โรงเรียนบ้านหลักเขต 2 5 4
41 1262 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 1 1 1
42 1263 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 2 12 5
43 1264 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 4 11 7
44 1265 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 2 4 3
รวม 154 440 273
713

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]