สพป. ยะลา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1183 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 2 4 4
2 1184 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 22 76 42
3 1185 โรงเรียนบ้านกรงปินัง 1 1 1
4 1186 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ 1 1 1
5 1187 โรงเรียนบ้านกาลูปัง 1 1 1
6 1188 โรงเรียนบ้านกูวา 1 3 2
7 1189 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 5 28 12
8 1190 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ 1 5 2
9 1191 โรงเรียนบ้านจำปูน 2 2 2
10 1192 โรงเรียนบ้านตะโละ 1 1 1
11 1193 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 1 5 2
12 1194 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 26 76 47
13 1195 โรงเรียนบ้านตาเซะ 1 3 2
14 1196 โรงเรียนบ้านท่าสาป 3 4 4
15 1197 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 1 3 2
16 1198 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 4 24 10
17 1199 โรงเรียนบ้านบาโด 1 1 1
18 1200 โรงเรียนบ้านบือมัง 3 16 7
19 1201 โรงเรียนบ้านบือยอง 1 1 1
20 1202 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 3 7 5
21 1203 โรงเรียนบ้านปูลัย 2 6 4
22 1204 โรงเรียนบ้านมาแฮ 1 1 1
23 1205 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 1 2 2
24 1206 โรงเรียนบ้านยะลา 1 1 1
25 1207 โรงเรียนบ้านรามัน 1 2 2
26 1208 โรงเรียนบ้านลือมุ 1 3 2
27 1209 โรงเรียนบ้านสะเอะ 7 35 17
28 1210 โรงเรียนบ้านสะโต 1 1 1
29 1211 โรงเรียนบ้านแบหอ 1 3 2
30 1212 โรงเรียนบ้านโกตาบารู 10 15 14
31 1213 โรงเรียนบ้านโฉลง 4 8 6
32 1214 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 1 2 2
33 1215 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1 5 2
34 1216 โรงเรียนพัฒนาบาลอ 3 5 4
35 1217 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 4 5 5
36 1218 โรงเรียนอนุบาลยะลา 30 120 58
37 1221 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 1 3 2
38 1219 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 2 2 2
39 1220 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 2 6 4
รวม 155 487 280
767

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]