สพป. ภูเก็ต

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1135 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2 4 4
2 1140 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 16 44 30
3 1142 โรงเรียนบ้านกะหลิม 2 6 3
4 1143 โรงเรียนบ้านกู้กู 1 6 3
5 1144 โรงเรียนบ้านฉลอง 9 31 15
6 1145 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 5 8 7
7 1146 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 4 9 7
8 1147 โรงเรียนบ้านบางคู 1 2 2
9 1148 โรงเรียนบ้านบางเทา 7 33 15
10 1149 โรงเรียนบ้านพารา 1 3 2
11 1150 โรงเรียนบ้านม่าหนิก 1 6 3
12 1151 โรงเรียนบ้านลิพอน 1 2 2
13 1152 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 22 46 32
14 1153 โรงเรียนบ้านหมากปรก 1 3 2
15 1154 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 1 1 1
16 1155 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 2 10 4
17 1156 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 5 11 9
18 1157 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 2 4 3
19 1161 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 10 26 18
20 1162 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 7 7
21 1163 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 5 26 11
22 1164 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 4 23 9
23 1165 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 4 18 9
24 1166 โรงเรียนวิชิตสงคราม 1 6 3
25 1168 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 1 2 2
26 1169 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 4 9 8
27 1170 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 19 50 33
28 1171 โรงเรียนเกาะสิเหร่ 4 7 6
29 1182 โรงเรียนแหลมพันวา 2 5 4
30 1134 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 1 1 1
31 1136 โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 1 3 2
32 1137 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 4 5 5
33 1138 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 3 3 3
34 1139 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 2 4 3
35 1141 โรงเรียนถลางวิทยา 1 3 2
36 1158 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 1 10 3
37 1159 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 3 8 5
38 1167 โรงเรียนวิทยาสาธิต 2 11 3
39 1172 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา 2 3 2
40 1173 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ 2 12 3
41 1179 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 2 14 4
42 1180 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 6 10 8
43 1160 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 6 32 14
44 1174 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 6 25 7
45 1175 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 3 4 4
46 1176 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 2 3 2
47 1177 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 3 4 3
48 1178 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 13 22 16
49 1181 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 2 14 5
รวม 208 599 349
948

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]