สพป. พัทลุง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1074 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 2 2 2
2 1075 โรงเรียนบ้านควนประกอบ 14 31 21
3 1076 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 2 6 4
4 1077 โรงเรียนบ้านควนยวน 5 17 11
5 1078 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 3 4 4
6 1079 โรงเรียนบ้านควนหินเเท่น 1 2 2
7 1080 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 1 2 2
8 1081 โรงเรียนบ้านควนเเหวง 1 3 2
9 1082 โรงเรียนบ้านคู 1 3 2
10 1083 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 2 2 2
11 1084 โรงเรียนบ้านด่านโลด 4 18 10
12 1085 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 2 6 3
13 1086 โรงเรียนบ้านทอนตรน 8 25 15
14 1087 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 7 21 13
15 1088 โรงเรียนบ้านท่าลาด 8 27 13
16 1089 โรงเรียนบ้านท่าเชียด 1 3 2
17 1090 โรงเรียนบ้านท่าเนียน 1 20 6
18 1091 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 1 1 1
19 1092 โรงเรียนบ้านปากพล 2 6 3
20 1093 โรงเรียนบ้านพน 2 6 3
21 1094 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 1 1 1
22 1095 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 2 2 2
23 1096 โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ ๔๕ 2 6 3
24 1097 โรงเรียนบ้านวังปริง 1 3 2
25 1098 โรงเรียนบ้านหนองธง 7 13 10
26 1099 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 15 61 29
27 1100 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 4 15 8
28 1101 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 4 9 7
29 1102 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 1 2 2
30 1103 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 2 5 4
31 1104 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 4 27 10
32 1105 โรงเรียนบ้านโคกทราย 1 3 2
33 1106 โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 2 2
34 1107 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 2 4 3
35 1108 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 12 27 22
36 1109 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 2 4 4
37 1110 โรงเรียนวัดควนเผยอ 1 10 3
38 1111 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 1 1 1
39 1112 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) 6 7 7
40 1113 โรงเรียนวัดท่าควาย 1 2 2
41 1114 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 4 14 7
42 1115 โรงเรียนวัดฝาละมี 1 1 1
43 1116 โรงเรียนวัดพระเกิด 2 4 4
44 1117 โรงเรียนวัดพังกิ่ง 1 3 2
45 1118 โรงเรียนวัดรัตนวราราม 2 4 3
46 1119 โรงเรียนวัดลอน 5 5 5
47 1120 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 2 4 4
48 1121 โรงเรียนวัดหวัง 1 3 2
49 1122 โรงเรียนวัดหัวควน 2 2 2
50 1123 โรงเรียนวัดเขาวงก์ 1 2 2
51 1124 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 2 3 3
52 1125 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 2 3 3
53 1126 โรงเรียนวัดไทรพอน 4 8 6
54 1127 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 2 5 4
55 1128 โรงเรียนอนุบาลกงหรา 1 1 1
56 1129 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 6 12 10
57 1130 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 4 27 8
58 1131 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 16 54 28
59 1132 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 3 4 4
60 1133 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 4 6 5
รวม 203 574 349
923

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล โทร 094-4965896 อีเมล [email protected] & นายสมิง พระสงฆ์ โทร 080-5203740 อีเมล [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]